Start van een nieuwe reeks neurorevalidatie: Ziekte van Parkinson - Module Cognitie

Op woensdag 26/09 start er opnieuw een groepsmodule cognitie.

Inschrijven kan door een mail te sturen met je contactgegevens naar info@hersenletselpraktijk.be & overschrijving van €100 naar rekeningnummer BE96 7360 2656 2405 met vermelding
‘Module Cognitie NAAM VOORNAAM’.

Meer informatie wordt dan per mail aan u bezorgd.