Team

Camille De Schaepmeester

Camille De Schaepmeester

Camille De Schaepmeester is klinisch psychologe, met een zeer grote belangstelling voor de neuropsychologie. Momenteel volgt zij de interuniversitaire permanente vorming Klinische Neuropsychologie en volgt regelmatig bijscholingen rond verschillende mogelijke gevolgen van een niet-aangeboren hersenletsel. Verder werkt zij momenteel samen met Wouter aan een groepsinterventie over emotionele problemen na een niet-aangeboren hersenletsel. In het Centrum voor Neuropsychologie spitst zij zich voornamelijk toe op neuropsychologisch onderzoek, intelligentiebepalingen en cognitieve training.

Wouter Lambrecht

Wouter Lambrecht

Wouter Lambrecht is als klinisch neuropsycholoog verbonden aan afdeling Dageraad van het Psychiatrisch Centrum Caritas, waar hij neuropsychologisch onderzoek uitvoert en cognitieve en socio-emotieve training ontwikkelt voor de opgenomen patiënten aldaar. Daarnaast is hij ook werkzaam in de Hersenletselpraktijk, waar hij mensen met verschillende neuropsychologische (cognitieve, emotionele & gedragsmatige) problemen, over het algemeen ten gevolge van een niet-aangeboren hersenletsel, begeleidt en behandelt. Binnen het Centrum voor Neuropsychologie voert hij frequent neuropsychologisch onderzoek uit en behandelt de mensen wanneer er problemen worden vastgesteld (dmv cognitieve training, gesprekstherapie, …).

Naast het klinisch werk geeft Wouter heel regelmatig lezingen en vormingen over de gevolgen van NAH en neuropsychologie in het algemeen. Hij werkt ook samen met anderen om nieuwe behandelingen uit te werken, om nieuwe tests te ontwikkelen, …

Hij begeleidt ook lotgenotencontacten en info-avonden voor personen met NAH en de context. Tenslotte schreef Wouter samen met Noortje Hermans ook het boek ‘Breinzicht: Toegepaste neuropsychologie bij niet-aangeboren hersenletsel’.

Liesbet Swennen

Liesbet Swennen

Liesbet Swennen is klinisch psychologe met een zeer grote belangstelling voor neuropsychologie. Ze studeerde volwassenen psychologie aan de KULeuven en verdiept zich momenteel in de klinische neuropsychologie via de interuniversitaire permanente vorming Klinisch Neuropsycholoog. Ze heeft reeds ervaring met begeleiding & diagnostiek bij personen met (vermoeden van) neurologische problemen en met NAH in het bijzonder door haar werk in verschillende revalidatiecentra en algemene ziekenhuizen verspreid over Vlaanderen.
Binnen het Centrum voor Neuropsychologie voert Liesbet voornamelijk neuropsychologisch onderzoek uit.